• Installation Precautions for electric hospital bed

Rhagofalon Gosod ar gyfer gwely ysbyty trydan

1. Cyn defnyddio'r gwely meddygol trydan amlswyddogaethol, gwiriwch yn gyntaf a yw'r llinyn pŵer wedi'i gysylltu'n gadarn. P'un a yw'r cebl rheolydd yn ddibynadwy.

2. Ni ddylid gosod gwifren a llinyn pŵer actuator llinol y rheolydd rhwng y ddolen godi a'r fframiau gwely uchaf ac isaf i atal y gwifrau rhag cael eu torri ac achosi damweiniau offer personol.

3. Ar ôl i'r backplane gael ei godi, mae'r claf yn gorwedd ar y panel ac ni chaniateir iddo wthio.

4. Ni all pobl sefyll ar y gwely a neidio. Pan godir y bwrdd cefn, ni chaniateir i bobl sy'n eistedd ar y bwrdd cefn ac yn sefyll ar y panel gwely wthio.

5. Ar ôl i'r olwyn fyd-eang gael ei brecio, ni chaniateir iddi wthio na symud, dim ond ar ôl rhyddhau'r brêc y gall symud.

6. Ni chaniateir ei wthio yn llorweddol er mwyn osgoi difrod i'r canllaw gwarchod codi.

7. Ni ellir gweithredu wyneb ffordd anwastad i atal difrod i olwyn gyffredinol y gwely meddygol trydan amlswyddogaethol.

8. Wrth ddefnyddio'r rheolydd, dim ond fesul un y gellir pwyso'r botymau ar y panel rheoli i gyflawni'r weithred. Ni chaniateir pwyso mwy na dau fotwm ar yr un pryd i weithredu'r gwely meddygol trydan amlswyddogaethol, er mwyn osgoi camweithio a pheryglu diogelwch cleifion.

9. Pan fydd angen symud y gwely meddygol trydan amlswyddogaethol, rhaid i'r plwg pŵer fod heb ei blygio, a rhaid i'r llinell rheolydd pŵer gael ei glwyfo cyn ei gwthio.

10. Pan fydd angen symud y gwely meddygol trydan amlswyddogaethol, dylid codi'r canllaw gwarchod codi i atal y claf rhag cwympo a chael ei anafu yn ystod y symudiad. Pan fydd y gwely trydan yn symud, rhaid i ddau berson ei weithredu ar yr un pryd er mwyn osgoi colli rheolaeth ar y cyfeiriad yn ystod y broses weithredu, gan achosi niwed i'r rhannau strwythurol a pheryglu iechyd y cleifion.

1


Amser post: Ion-26-2021